شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

پروفایل بانتی • نام حیوان : بانتی
  نژاد : لابرادور رتریور
  جنسیت : ماده
  تاریخ تولد : 1395/01/29
  نام صاحب حیوان : سپیده کمال بیک
  نام مربی : کیومرث طحان
  دوره آموزشی : مقدماتی
  تاریخ صدور : 1395/06/30
  Dog Name : Bounty
  Breed : Labrador Retriever
  Sex : Female
  DOB : 4/17/2016
  Owner Name : Sepide Kamalbeik
  Trainer Name : Qoumars Tahan
  Training Cource : Basic
  Date Of Issue : 9/20/2016
تماس با ما