شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

پروفایل میکا • نام حیوان : میکا
  نژاد : اشپیتز
  جنسیت : ماده
  تاریخ تولد : 1394/07/29
  شماره میکروچیپ : 900079000069573
  نام صاحب حیوان : مریم مزلقانی
  نام مربی : فرزانه فرزین
  دوره آموزشی : مقدماتی
  تاریخ صدور : 1395/08/10
  Dog Name : Mika
  Breed : Spitz
  Sex : Female
  DOB : 10/21/2015
  Microchip# : 900079000069573
  Owner Name : Maryam Mazlaghani
  Trainer Name : Farzaneh Farzin
  Training Cource : Basic
  Date Of Issue : 10/31/2016
تماس با ما