شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

پروفایل بانی • نام حیوان : بانی
  نژاد : اشپیتز
  جنسیت : ماده
  تاریخ تولد : 1394/09/29
  شماره میکروچیپ : 900079000069639
  نام صاحب حیوان : مریم مزلقانی
  نام مربی : فرزانه فرزین
  دوره آموزشی : مقدماتی
  تاریخ صدور : 1395/08/10
  Dog Name : Bonnie
  Breed : Spitz
  Sex : Female
  DOB : 12/20/2015
  Microchip# : 900079000069639
  Owner Name : Maryam Mazlaghani
  Trainer Name : Farzaneh Farzin
  Training Cource : Basic
  Date Of Issue : 10/31/2016
تماس با ما