شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

فروشگاه سگ

نژاد : جنسیت :
فروش : جستجو:

 

در صورتی که نژاد مورد نظر شما در لیست فروشگاه نمی باشد به کانال تلگرام باشگاه مراجعه فرمایید


نام :......
نژاد : کین کورسو
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/07/26
کد حیوان :130232130
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22989620)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22989620)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : کین کورسو
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/07/26
کد حیوان :850993960
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22989620)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22989620)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : اشپیتز آلمانی
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/09/24
کد حیوان :125547931
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22989620)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22989620)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاینیز شارپی
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/08/29
کد حیوان :652479076
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :6
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : اشپیتز آلمانی
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/08/07
کد حیوان :924048816
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :4
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : اشپیتز آلمانی
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/08/07
کد حیوان :223318657
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاو چاو
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/07/13
کد حیوان :490357172
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : پودل - مینیاتور
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/07/01
کد حیوان :474809883
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده واردات
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : آمریکن پیت بول تریر
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/07/25
کد حیوان :914983383
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : آمریکن پیت بول تریر
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/07/25
کد حیوان :654140732
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
صفحه 1 از 4 1 2 3 4 >
تماس با ما