شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

فروشگاه سگ

نژاد : جنسیت :
فروش : جستجو:

 

در صورتی که نژاد مورد نظر شما در لیست فروشگاه نمی باشد به کانال تلگرام باشگاه مراجعه فرمایید


نام :......
نژاد : برنس مانتن داگ
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/04/01
کد حیوان :998631873
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : برنس مانتن داگ
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/04/01
کد حیوان :153064832
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چیواوا
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/05/08
کد حیوان :784509013
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چیواوا
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/04/30
کد حیوان :460690912
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :4
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاینیز شارپی
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/05/29
کد حیوان :800091094
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاینیز شارپی
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/05/29
کد حیوان :145040880
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :4
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : بیگل
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/05/31
کد حیوان :975624349
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :7
وضعیت فروش :پیش فروش
تاریخ تحویل : 1396/07/04
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : گلدن رتریور
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/06/02
کد حیوان :464322929
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :پیش فروش
تاریخ تحویل : 1396/07/06
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : رتوایلر
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/05/22
کد حیوان :720772173
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : رتوایلر
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/05/22
کد حیوان :676263298
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
صفحه 1 از 2 1 2 >
تماس با ما