شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه سگ

نژاد : جنسیت :
فروش : جستجو:

 

در صورتی که نژاد مورد نظر شما در لیست فروشگاه نمی باشد به کانال تلگرام باشگاه مراجعه فرمایید


نام :......
نژاد : باکسر
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1395/09/22
کد حیوان :673741139
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : 2000000 تومان
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : باکسر
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1395/09/22
کد حیوان :686798461
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : 1500000 تومان
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاو چاو
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1395/09/17
کد حیوان :923653242
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : 3800000 تومان
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاو چاو
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1395/09/17
کد حیوان :841968840
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :4
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : 3500000 تومان
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : جرمن شپرد
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1395/09/22
کد حیوان :135159134
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : 2800000 تومان
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :تایسون
نژاد : آمریکن پیت بول تریر
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1394/11/24
کد حیوان :724376175
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : 2200000 تومان
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :کارن
نژاد : رتوایلر
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1393/04/01
کد حیوان :143621522
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : 2000000 تومان
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :روسلان
نژاد : کین کورسو
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1392/02/01
کد حیوان :835436949
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
صفحه 1 از 1 1