شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه سگ

نژاد : جنسیت :
فروش : جستجو:

 

در صورتی که نژاد مورد نظر شما در لیست فروشگاه نمی باشد به کانال تلگرام باشگاه مراجعه فرمایید


نام :......
نژاد : پکینیز
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/06/01
کد حیوان :348976207
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : پکینیز
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/06/01
کد حیوان :388023216
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : باکسر
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/07/05
کد حیوان :556216755
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1367/05/24
کد حیوان :676005371
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده واردات
قیمت : تماس گرفته شود(021-22321366)
قیمت همکار : تماس گرفته شود(021-22321366)

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : برنس مانتن داگ
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/04/01
کد حیوان :998631873
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : برنس مانتن داگ
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/04/01
کد حیوان :153064832
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چیواوا
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/05/08
کد حیوان :784509013
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چیواوا
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/04/30
کد حیوان :460690912
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :4
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاینیز شارپی
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1396/05/29
کد حیوان :800091094
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :......
نژاد : چاینیز شارپی
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1396/05/29
کد حیوان :145040880
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :4
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
صفحه 1 از 2 1 2 >
تماس با ما