شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : تریر
  نام : عسل
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 919324668
   
  نژاد : پودل - مینیاتور
  نام : لاویوا
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 150609944
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/08/21
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/09/26
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 522455731
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : دالمیشن
  نام : کوچولو
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 523935980
   
  نژاد : دالمیشن
  نام : ویکی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 270310629
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/08/21
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/09/26
  قیمت اصلی توله/ها : 1500000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 940574592
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : جاپانیز اشپیتز
  نام : آنجل
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 660533058
   
  نژاد : جاپانیز اشپیتز
  نام : هیو
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 167094717
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/08/20
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/09/25
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 242107151
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : پامرانیان
  نام : رکسونا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 202905111
   
  نژاد : پامرانیان
  نام : فیدل
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 415508842
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/08/19
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/09/24
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 725379319
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : جرمن شپرد
  نام : جودی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 358153266
   
  نژاد : جرمن شپرد
  نام : رکسی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 546489485
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/06/13
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/07/17
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 236406322
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : شیتزو
  نام : ژیکا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 170941770
   
  نژاد : شیتزو
  نام : آلوین
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 933268290
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/06/11
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/07/15
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 650491858
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 5 1 2 3 4 5 >
تماس با ما