شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : دایان
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 454814074
   
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : مارس
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 688331295
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/12/28
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1397/02/03
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 532494758
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : داشهوند
  نام : بلفی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 289338125
   
  نژاد : داشهوند
  نام : لوکا
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 339080316
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/12/14
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1397/01/20
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 416378224
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : سیبرین هاسکی
  نام : مو بلند
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 571624989
   
  نژاد : اشپیتز آلمانی
  نام : نارنج
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 781485350
   
  رزرواسیون این مولدین به حد نساب رسیده است و کاربران قادر به رزرو نمی باشند
  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : چیواوا
  نام : کیدی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 661371602
   
  نژاد : چیواوا
  نام : هرکول
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 154034373
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/12/14
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1397/01/20
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 975267461
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : پودل - مینیاتور
  نام : دستنی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 786866318
   
  نژاد : پودل - مینیاتور
  نام : لاویوا
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 150609944
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/11/12
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/12/17
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 924385946
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 1 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : اشپیتز مینیاتور
  نام : نوری
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 988494721
   
  نژاد : اشپیتز آلمانی
  نام : نارنج
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 781485350
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/12/21
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1397/01/27
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 439559603
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 8 1 2 3 4 5 6 7 8 >
تماس با ما