شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : آمریکن پیت بول تریر
  نام : چاکلت
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 197080027
   
  نژاد : آمریکن پیت بول تریر
  نام : پاچیکو
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 734322273
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/06
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/11
  قیمت اصلی توله/ها : 2500000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2000000 تومان
  کد رزرواسیون : 838867183
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : سیبرین هاسکی
  نام : گاگا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 142582644
   
  نژاد : سیبرین هاسکی
  نام : زئوس
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 445291146
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/05
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/10
  قیمت اصلی توله/ها : 1800000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 1500000 تومان
  کد رزرواسیون : 738911396
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : چیواوا
  نام : نانسی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 295397635
   
  نژاد : چیواوا
  نام : چستر
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 135689820
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/02
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/07
  قیمت اصلی توله/ها : 2800000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2500000 تومان
  کد رزرواسیون : 788146995
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : پاگ
  نام : پگان (P3)
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 952118688
   
  نژاد : پاگ
  نام : ظریف
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 226355958
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/11/21
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1395/12/26
  قیمت اصلی توله/ها : 2800000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2500000 تومان
  کد رزرواسیون : 676954013
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : پامرانیان
  نام : رویا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 705187804
   
  نژاد : پامرانیان
  نام : بو
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 342116307
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/06
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/11
  قیمت اصلی توله/ها : 6500000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 5500000 تومان
  کد رزرواسیون : 958880876
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : دالمیشن
  نام : بوگی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 867581019
   
  نژاد : دالمیشن
  نام : ویسپر
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 106662498
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/10/30
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1395/12/05
  قیمت اصلی توله/ها : 1800000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 1500000 تومان
  کد رزرواسیون : 681857802
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 2 1 2 >