شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : جرمن شپرد
  نام : جودی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 358153266
   
  نژاد : جرمن شپرد
  نام : رکسی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 546489485
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/06/13
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/07/17
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 236406322
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : شیتزو
  نام : ژیکا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 170941770
   
  نژاد : شیتزو
  نام : آلوین
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 933268290
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/06/11
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/07/15
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 650491858
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : بیگل
  نام : گلی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 347681842
   
  نژاد : بیگل
  نام : بیگلی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 949582429
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/06/07
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/07/11
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 149293582
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : جک راسل
  نام : مگی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 863756337
   
  نژاد : جک راسل
  نام : سوسیس
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 908631083
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/06/07
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/07/11
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 309234824
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : چاینیز شارپی
  نام : کوفته
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 246834300
   
  نژاد : چاینیز شارپی
  نام : الکسیز
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 255845048
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/05/31
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/07/04
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 384647058
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 4 1 2 3 4 >
تماس با ما