شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : باست هاند
  نام : کلوپاترا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 804864490
   
  نژاد : باست هاند
  نام : بورونو
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 602455061
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/02/25
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/03/29
  قیمت اصلی توله/ها : 3500000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 3500000 تومان
  کد رزرواسیون : 981714729
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : چاو چاو
  نام : موشکا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 335883561
   
  نژاد : چاو چاو
  نام : لیون
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 187451366
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/02/25
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/03/29
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 494817010
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 1 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : پامرانیان
  نام : گلی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 137291949
   
  نژاد : پامرانیان
  نام : بو
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 342116307
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/02/31
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/04/04
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 860217913
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : پامرانیان
  نام : فوژان
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 414511501
   
  نژاد : پامرانیان
  نام : پیتر
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 297318239
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/02/26
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/03/30
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 206318621
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 1 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : پامرانیان
  نام : طلا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 386190425
   
  نژاد : پامرانیان
  نام : فیدل
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 415508842
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/03/07
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/04/11
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 204832242
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : انگلیش کوکر اسپانیل
  نام : سوزی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 303202966
   
  نژاد : آمریکن کوکر اسپانیل
  نام : کوپر
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 974330169
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/03/09
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/04/13
  قیمت اصلی توله/ها : 2200000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2200000 تومان
  کد رزرواسیون : 346413753
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 4 1 2 3 4 >
تماس با ما