شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : پامرانیان
  نام : گلی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 137291949
   
  نژاد : پامرانیان
  نام : پیتر
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 297318239
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/09/27
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/11/02
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 612221309
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : چاو چاو
  نام : میشکا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 635854606
   
  نژاد : چاو چاو
  نام : تدی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 309488349
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/10/24
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/11/29
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 547680941
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : سالی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 773300245
   
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : مارس
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 688331295
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/10/25
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/11/30
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 577770854
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : وست هایلند وایت تریر
  نام : وودی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 439476561
   
  نژاد : وست هایلند وایت تریر
  نام : وستی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 258288557
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/10/09
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/11/14
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 638087319
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : بانتی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 580358161
   
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : مارس
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 688331295
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/10/07
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/11/12
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 844470515
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : ساموید
  نام : برفی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 304470353
   
  نژاد : ساموید
  نام : سایمون
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 799625142
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/09/26
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/11/01
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 491987977
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 6 1 2 3 4 5 6 >
تماس با ما