شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : گلدن رتریور
  نام : بیانکا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 502759251
   
  نژاد : گلدن رتریور
  نام : بادی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 945025384
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/28
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/02/02
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 575998434
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : سیبرین هاسکی
  نام : کوکونات
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 219278342
   
  نژاد : سیبرین هاسکی
  نام : هامر
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 604704318
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/01/08
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/02/12
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 234104251
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : گلدن رتریور
  نام : میچکا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 167968696
   
  نژاد : گلدن رتریور
  نام : بادی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 945025384
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/01/17
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/02/21
  قیمت اصلی توله/ها : 2700000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2700000 تومان
  کد رزرواسیون : 518721070
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل
  نام : میلو
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 330118166
   
  نژاد : کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل
  نام : اولیور
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 394144134
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/01/12
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/02/16
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 874585206
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : مالتیز
  نام : جسیکا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 330138708
   
  نژاد : مالتیز
  نام : Peper
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 569995943
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/01/20
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/02/24
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 712950367
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل
  نام : تیتاب
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 526826009
   
  نژاد : کاوالیر کینگ چارلز اسپانیل
  نام : اولیور
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 394144134
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1396/01/21
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/02/25
  قیمت اصلی توله/ها : 0 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 0 تومان
  کد رزرواسیون : 449794038
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 4 1 2 3 4 >