شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

حیوانات آماده رزرو

 • براساس نوع : براساس نژاد ماده: براساس نژاد نر:
  براساس کد :

   
  نژاد : سیبرین هاسکی
  نام : آیلین
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 557089007
   
  نژاد : سیبرین هاسکی
  نام : زئوس
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 445291146
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/20
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/25
  قیمت اصلی توله/ها : 1500000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 1500000 تومان
  کد رزرواسیون : 463979969
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : گلدن رتریور
  نام : پانی
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 330623033
   
  نژاد : گلدن رتریور
  نام : بادی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 945025384
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/19
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/24
  قیمت اصلی توله/ها : 2500000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2500000 تومان
  کد رزرواسیون : 864882828
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 1 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : دایان
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 454814074
   
  نژاد : لابرادور رتریور
  نام : مارس
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 688331295
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/17
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/22
  قیمت اصلی توله/ها : 2200000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2200000 تومان
  کد رزرواسیون : 813503725
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : باکسر
  نام : آنادا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 707448888
   
  نژاد : باکسر
  نام : آلوک
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 782135594
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/12
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/17
  قیمت اصلی توله/ها : 2000000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2000000 تومان
  کد رزرواسیون : 951006027
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : یورکشایر
  نام : فسقل
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 180121099
   
  نژاد : یورکشایر
  نام : روبی
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 837443513
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/24
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/29
  قیمت اصلی توله/ها : 2800000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2800000 تومان
  کد رزرواسیون : 824364462
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  نژاد : انگلیش کوکر اسپانیل
  نام : بلا
  جنسیت : ماده
  کد حیوان : 422072791
   
  نژاد : انگلیش کوکر اسپانیل
  نام : فندوق
  جنسیت : نر
  کد حیوان : 522440924
    تاريخ حدودی تولد توله/ها : 1395/12/20
  تاريخ حدودی تحویل توله/ها : 1396/01/25
  قیمت اصلی توله/ها : 2500000 تومان
  قیمت پیش خرید توله/ها : 2500000 تومان
  کد رزرواسیون : 703591802
  تعداد توله های رزرو شده (نر) : 0 قلاده
  تعداد توله های رزرو شده (ماده) : 0 قلاده


  مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
  صفحه 1 از 4 1 2 3 4 >