شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

لیست مولدهای ما

 • نژاد :چاینیز شارپی
  نام :لِدِر
  جنسیت :ماده
  کد حیوان :175327722
   
  نژاد :چاینیز شارپی
  نام :کوفته
  جنسیت :ماده
  کد حیوان :246834300
   
  نژاد :چاینیز شارپی
  نام :الکسیز
  جنسیت :نر
  کد حیوان :255845048
   
  نژاد :چاینیز شارپی
  نام :چیپس
  جنسیت :ماده
  کد حیوان :317210760
   
  نژاد :چاینیز شارپی
  نام :تمشک
  جنسیت :ماده
  کد حیوان :547831581
   
  نژاد :چاینیز شارپی
  نام :الکسیز
  جنسیت :نر
  کد حیوان :587824290
   
  صفحه 1 از 1 1
تماس با ما