شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

حیوانات آماده جفت یابی

 • بر اساس نوع : بر اساس نژاد :
  بر اساس جنسیت :

   

  نام :تایسون
  نژاد :رتوایلر
  جنسیت :نر
  تاریخ تولد :1386/01/01
  کد حیوان :123471415
   
   
  نژاد جفت : رتوایلر
  سن جفت (ماه) :فرقی ندارد
  اشتراک با دوستان مشخصات صاحب حیوان
  نام :بریو
  نژاد :جرمن شپرد
  جنسیت :نر
  تاریخ تولد :1385/09/20
  کد حیوان :220664571
   
   
  نژاد جفت : جرمن شپرد
  سن جفت (ماه) :فرقی ندارد
  اشتراک با دوستان مشخصات صاحب حیوان
  نام :ویکی
  نژاد :دالمیشن
  جنسیت :نر
  تاریخ تولد :1386/01/01
  کد حیوان :270310629
   
   
  نژاد جفت : دالمیشن
  سن جفت (ماه) :فرقی ندارد
  اشتراک با دوستان مشخصات صاحب حیوان
  نام :الکس
  نژاد :جرمن شپرد
  جنسیت :نر
  تاریخ تولد :1392/01/15
  کد حیوان :379073719
   
   
  نژاد جفت : جرمن شپرد
  سن جفت (ماه) :فرقی ندارد
  اشتراک با دوستان مشخصات صاحب حیوان
  نام :شدو
  نژاد :سیبرین هاسکی
  جنسیت :نر
  تاریخ تولد :1387/01/01
  کد حیوان :395836441
   
   
  نژاد جفت : سیبرین هاسکی
  سن جفت (ماه) :فرقی ندارد
  اشتراک با دوستان مشخصات صاحب حیوان
  نام :بارون
  نژاد :رتوایلر
  جنسیت :نر
  تاریخ تولد :1388/07/10
  کد حیوان :463824066
   
   
  نژاد جفت : رتوایلر
  سن جفت (ماه) :فرقی ندارد
  اشتراک با دوستان مشخصات صاحب حیوان
  صفحه 1 از 3 1 2 3 >
تماس با ما