شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه حیوانات

طریقه صحیح قرص خوراندن پنجشنبه 23 خرداد سال 1392

 •  طریقه صحیح قرص خوراندن


  طریقه صحیح قرص خوراندن به سگها


  طرز صحیح قرص دادن به سگ بدین گونه است که اول لبهای بالایی را روی دندانهای بالایی فشار داده و بطور محکم پوزه را باز کنید ، سپس به کمک دست دیگرتان قرص را تا آنجایی که امکان دارد در ته زبان سگ بگذارید.


  طریقه صحیح قرص خوراندن به سگها


  پوزه سگ را ببندید و سرش را تا زمانی که قرص را قورت دهد به طرف بالا نگه دارید. 


  مترجم: آئین مهرآرا

تماس با ما