شماره کد تگ شناسایی

نماد اعتماد

فروشگاه لوازم جانبی

فروشگاه سگ

نژاد : جنسیت :
فروش : جستجو:

 

نام :-
نژاد : آمریکن پیت بول تریر
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1400/08/05
کد حیوان :642203010
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :-
نژاد : آمریکن پیت بول تریر
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1400/05/19
کد حیوان :916140728
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :...
نژاد : آکیتا
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1400/07/29
کد حیوان :536193868
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :5
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :-
نژاد : لابرادور رتریور
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1400/07/08
کد حیوان :506245664
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :1
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :-
نژاد : جرمن شپرد
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1400/06/12
کد حیوان :501413178
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :-
نژاد : آکیتا
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1300/07/29
کد حیوان :414149699
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :3
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :-
نژاد : کوکر اسپانیل
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1300/07/20
کد حیوان :796565952
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :5
وضعیت فروش :پیش فروش
تاریخ تحویل : 1399/01/01
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :--
نژاد : باکسر
جنسیت :نر
تاریخ تولد :1300/01/01
کد حیوان :526933760
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :6
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :-
نژاد : ساموید
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1300/07/05
کد حیوان :344498422
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
نام :-
نژاد : گلدن رتریور
جنسیت :ماده
تاریخ تولد :1400/06/19
کد حیوان :527642349
فروش ویژه

     
تعداد موجودی :2
وضعیت فروش :آماده فروش
قیمت : تماس گرفته شود
قیمت همکار : تماس گرفته شود

SaleBasket مشخصات صاحب حیوان اشتراک با دوستان
صفحه 1 از 2 1 2 >
تماس با ما