شماره کد تگ شناسایی

فروشگاه حیوانات

فروشگاه لوازم جانبی

  • کارت طلایی باشگاه اطلس دام پارسیان

   با عضویت در باشگاه اطلس دام پارسیان کارت طلایی 
   هدیه بگیرید.
   ارسال کلمه ozv به شماره 50002010355899

   مزایای کارت طلایی (لوازم جانبی):
      1- 20 درصد تخفیف در روز تولد صاحب کارت
      2- 10 درصد تخفیف در روزهای اول، دوم و سوم ماه
      3- 5 درصد تخفیف در سایر ایام